Nieuw tariefmodel INDI voor 2024

Op 1 januari 2024 gaan we over op een nieuw tariefmodel voor het gebruik van het INDI Platform. Het nieuwe tariefmodel is eenvoudig en toekomstbestendig.

Wat verandert er?

  • Het nieuwe tarief is op basis van volume; het aantal gekoppelde klant-voertuigrecords in uw database.
  • Het tarief is afhankelijk van in welke categorie het bedrijf valt: Groot (> 100.000 records), Midden (tussen de 50.000 en 100.000 records) of Klein (< 50.000 records).
  • Er is een extra korting per record als er een collectief contract is gesloten met een merk of dealervereniging.
  • Iedereen betaalt een gelijk bedrag per record per jaar voor het schonen en onderhouden van de data.
  • Het bedrijf met de klantendatabase (de dealer) ontvangt een factuur van RDC voor de records waar men geen collectief contract voor heeft (vreemd merk)
  • Collectieven, importeur of dealervereniging, ontvangen net als voorheen de factuur, echter alleen van het eigen merk en alleen van het aantal records in de databases van degene die tot het collectief behoren.
  • De verenigingsbijdrage INDI, die iedere maand per vestiging op de factuur van RDC staat komt te vervallen. De bijdrage is nu onderdeel van het bedrag per record en wordt apart gespecificeerd.

Het huidige prijsmodel stamt uit 2007 en is gebaseerd op een prijs per vestiging aan de hand van de grootte van het wagenpark van een betreffend merk. Dit is geen zuivere sleutel meer en geeft daarom vreemde prijsverschillen per geschoond record. Het nieuwe prijsmodel is veel duidelijker en kent onderaan de streep voor het hele land geen prijsverhoging. Wel kan het individueel zo zijn dat er een verhoging of een verlaging is per database, dit is onvermijdelijk. Het prijsmodel is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het bestuur van de vereniging INDI.


Tom Dekker nieuw bestuurslid van INDI

Tijdens de algemene ledenvergadering van donderdag 6 juli 2023 is Tom Dekker van Renault Nederland per acclamatie benoemd tot het bestuur van INDI.

Het bestuur is samengesteld op basis van pariteit: helft importeur, helft dealer, waarvan er altijd een afgevaardigde is vanuit RAI Vereniging en BOVAG.

We heten Tom van harte welkom en we kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.


Positieve audit op het INDI-Platform

Op verzoek van het bestuur van INDI wordt er ieder jaar onderzoek gedaan naar de werking van en de toegang tot het INDI-platform. KPMG voert de audit uit op de processen van het RDC die het INDI-platform beheert.

De externe auditor heeft gekeken naar acht specifieke normen over INDI, waaronder de analyse voor welke doeleinden RDC data gebruikt of kan gebruiken en of alles AVG-proof gebeurd.

De beoordeling is positief. Het INDI-platform is veilig. RDC voldoet op alle punten aan de vereisten en er zijn afdoende processen en procedures om deze veiligheid nu en in de toekomst te kunnen garanderen. Overigens betekent dit niet dat het INDI-platform niet meer gecontroleerd wordt. Om veiligheid van het platform te kunnen blijven garanderen, zal de vereniging ook in de toekomst de audit door KPMG laten herhalen.


Verwelkoming nieuwe bestuursleden

Tijdens de algemene ledenvergadering van donderdag 10 november 2022 zijn Hans van der Wiel van Pala Group B.V. en Dorien Michels van VASS Dealercouncil Nederland per acclamatie benoemd tot het bestuur van INDI.

Het bestuur is samengesteld op basis van pariteit: helft importeur, helft dealer, waarvan er altijd een afgevaardigde is vanuit RAI Vereniging en BOVAG. We heten Hans en Dorien van harte welkom en we kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.


iDay 2022 een groot succes!

Hoe zet je marketing & sales in voor het behalen van groeiambitie? De Algemene Verordening Privacybescherming (AVG). Welke aanscherpingen staan op de rol en wat mag nog wel en wat mag niet (meer)? En hoe belangrijk is datastrategie?

Op die vragen is donderdagmiddag 10 november een antwoord gegeven door onze inspirerende sprekers op Landgoed Groot Kievitsdal in Baarn tijdens ons event iDay.

Voor ruim vijftig aanwezigen vanuit dealerverenigingen, dealerholdings, importeurs en DMS-leveranciers heeft Paul Hassels Mönning zijn perspectief gegeven op digitale, maar toch persoonlijke B2B marketing & sales.

Vervolgens heeft Alexander Singewald, eigenaar van Singewald Consultant Group B.V. en sinds 1989 werkzaam op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, een toelichting gegeven over de telecommunicatiewet en the do’s and dont’s van deze wet.

Hans van der Wiel, manager marketing bij Pala Group BV, weet hoe belangrijk klantdata is om de klantervaring te maximaliseren. In zijn presentatie heeft hij zijn persoonlijke visie gegeven op klantdata van dealerbedrijven binnen het aankomende agentuurmodel.

Ter afsluiting heeft Dirk van der Blink, INDI-consultant, de aanwezigen meegenomen in de mogelijkheden van het INDI-platform.

De middag werd afgesloten met een netwerkborrel. Het was een leuke en informatieve middag en we danken alle deelnemers voor hun aanwezigheid.


iDay

Op donderdag 10 november 2022 organiseert Vereniging INDI het jaarlijks terugkerende event iDay op Landgoed Groot Kievitsdal aan de Hilversumsestraatweg 19 in Baarn.

Het event is specifiek bedoeld voor alle gebruikers van het INDI-platform, BOVAG-autodealers, auto-importeurs die zijn aangesloten bij de RAI Vereniging en DMS-leveranciers.

Met externe sprekers als Paul Hassels Mönning (oprichter van dutchmarq, salesgerichte B2B strateeg, programmamanager, audteur en spreker), Alexander Singewald (eigenaar van Singewald Consultants Group B.V. en sinds 1989 werkzaam op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens) en Hans van der Wiel (manager marketing van Pala Group B.V.) belooft het een interessante sessie te worden over marketing & sales, het beschermen van persoonsgegevens en het belang van datastrategie. Naast inbreng van deze experts, wordt er uiteraard ook aandacht besteed aan de data-ontwikkeling rond INDI.


Meer dan 250 INDI Certificaten uitgereikt

Iedereen die gaat werken met INDI krijgt een training. Bij goed resultaat wordt dit beloond met een certificaat. Vorige week is alweer het 267ste certificaat uitgereikt aan Auto Nassau Delft in Delft.

Overhandiging van het INDI-certificaat aan Patrick van den Berg van Auto Nassau Delft.

Meer dan 18 automerken zijn aangesloten bij het INDI-platform. Iedere dealer krijgt bij de start met INDI een gebruikerstraining tot Certified Data Employee. Na het volgen van deze training weet een medewerker exact hoe de beoordelingsschermen van INDI werken en hoe de database optimaal gewassen kan worden zodat er alleen nog maar juiste gegevens in staan.

In het INDI-beoordelingsscherm worden naast wijzigingen in voertuiggegevens ook verhuizingen en klanten die overleden zijn weergegeven. Het spreekt voor zich dat hier uiterst zorgvuldig en adequaat mee omgegaan moet worden. Martin Huisman, voorzitter vereniging INDI hierover: “Het beheren van klantdata is erg belangrijk. Alle interne processen en marketingactiviteiten lopen vele malen beter bij een schone klantendatabase. Het was voor ons een no-brainer om deze functie/taak binnen het dealerbedrijf apart te benoemen en hier een certificaat voor te maken. Iedere dealer zou per definitie een Certified Data Employee moeten willen hebben”.

Auto Nassau Delft in Delft is woensdag 14 september live gegaan met INDI 2.0. Patrick van den Berg heeft succesvol de INDI-gebruikerstraining afgerond. Hij heeft het tweehonderd zevenenzestigste INDI Certified Data Employee-certificaat in ontvangst mogen nemen.


Succesvolle audit op het INDI Platform

Jaarlijks wordt er op verzoek van het INDI bestuur een onderzoek gedaan naar de werking van, en en toegang tot, het INDI platform. De audit wordt uitgevoerd op de processen van het RDC die het INDI platform beheert. In de opdrachtverstrekking is er gevraagd te kijken naar acht specifieke normen over INDI.

Hieronder hoort ook de analyse voor welke doeleinden RDC data gebruikt of kan gebruiken. Verder is gecheckt of alles AVG proof gebeurd.

Het resultaat is positief. RDC heeft aangetoond op alle punten te voldoen aan de vereisten. Het INDI platform is veilig en er zijn afdoende processen en procedures om deze veiligheid nu en in de toekomst te kunnen garanderen. Dit betekent overigens niet dat dit door de vereniging INDI niet meer gecontroleerd wordt. Vereniging INDI zal frequent deze audit door KPMG laten herhalen.


Suzuki kiest voor INDI

De Suzuki dealers hebben collectief gekozen voor INDI om data te schonen. Alle Suzuki dealers worden de komende periode aangesloten op het INDI platform. De dealervereniging van Suzuki heeft daarvoor een collectief contract afgesloten met RDC en de Vereniging INDI.

INDI is voor veel merkdealers al jaren een vaste waarde voor het schoon houden van data. Dit is voor de efficiency binnen het dealerbedrijf en ook voor het voldoen aan AVG-eisen erg handzaam. In Nederland zijn al meer dan 800 vestigingen op het INDI platform aangesloten.

Het INDI platform is een initiatief van RAI en Bovag en vormt het centrale verzamel-, validatie- en uitwisselplunt van NAW-gegevens voor importeurs en dealers binnen het merkkanaal. Via dit Interface NAW Dealers en Importeurs platform, kortweg INDI, beschikt de gebruiker over de juiste en meest actuele gegevens van uw klanten en voertuigen!


Incadea.dms gecertificeerd voor INDI 2.0

Vereniging INDI heeft het DMS-pakket incadea.dms van leverancier Carya Group gecertificeerd voor INDI 2.0. Gebruikers van alle versies incadea.dms kunnen nu overstappen naar het vernieuwde INDI 2.0 voor het updaten van klantdata. Op 20 april heeft John van Vulpen het certificaat ontvangen uit handen van Martin Huisman, voorzitter Vereniging INDI.

INDI is het succesvolle branche-initiatief om de database van de dealer up-to-date te houden. Zowel klantgegevens als voertuiggegevens worden gecorrigeerd, aangepast en aangevuld. Een schone database is erg belangrijk voor alle interne processen en marketingactiviteiten en cruciaal voor het benaderen en behouden van klanten.

Vrijwel alle automerken zijn binnen INDI vertegenwoordigd. Zij vragen DMS-leveranciers een goede koppeling met INDI te realiseren. Een certificering garandeert de gebruiker binnen het dealerbedrijf dat de INDI-koppeling met het DMS-pakket goed werkt en praktisch is ingericht. Alle grote DMS-pakken zijn nu gecertificeerd voor INDI 2.0.

Al jaren gebruiken meer dan 750 dealers maandelijks INDI. Ook voor truck- en motorendealers is het interessant om aan te sluiten, omdat INDI onder andere veel KvK-schoningen en verhuizingen verwerkt. INDI organiseert voor meer dan 800 dealervestigingen en 18 verschillende automerken het schonen en up-to-date houden van klantdata.