Nieuw tariefmodel INDI voor 2024

Op 1 januari 2024 gaan we over op een nieuw tariefmodel voor het gebruik van het INDI Platform. Het nieuwe tariefmodel is eenvoudig en toekomstbestendig.

Wat verandert er?

  • Het nieuwe tarief is op basis van volume; het aantal gekoppelde klant-voertuigrecords in uw database.
  • Het tarief is afhankelijk van in welke categorie het bedrijf valt: Groot (> 100.000 records), Midden (tussen de 50.000 en 100.000 records) of Klein (< 50.000 records).
  • Er is een extra korting per record als er een collectief contract is gesloten met een merk of dealervereniging.
  • Iedereen betaalt een gelijk bedrag per record per jaar voor het schonen en onderhouden van de data.
  • Het bedrijf met de klantendatabase (dealer of autobedrijf) ontvangt een factuur van RDC voor de records waar men geen collectief contract voor heeft (vreemd merk)
  • Collectieven, importeur of dealervereniging en autobedrijven, ontvangen net als voorheen de factuur, echter alleen van het eigen merk en alleen van het aantal records in de databases van degene die tot het collectief behoren.
  • De verenigingsbijdrage INDI, die iedere maand per vestiging op de factuur van RDC staat komt te vervallen. De bijdrage is nu onderdeel van het bedrag per record en wordt apart gespecificeerd.

Het huidige prijsmodel stamt uit 2007 en is gebaseerd op een prijs per vestiging aan de hand van de grootte van het wagenpark van een betreffend merk. Dit is geen zuivere sleutel meer en geeft daarom vreemde prijsverschillen per geschoond record. Het nieuwe prijsmodel is veel duidelijker en kent onderaan de streep voor het hele land geen prijsverhoging. Wel kan het individueel zo zijn dat er een verhoging of een verlaging is per database, dit is onvermijdelijk. Het prijsmodel is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het bestuur van de vereniging INDI.