Uw klantendata gewaarborgd

De vereniging INDI staat voor betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. U kunt de vereniging zien als de notaris van de branche op het gebied van privacy en eigendom van adressen. Daarbij is het evident dat INDI de ontwikkelingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op de voet volgt.

Databorging
De kern van het INDI proces is simpel; INDI doet niets zonder uw uitdrukkelijke toestemming als de eigenaar van de klantendata.

De afspraken rond het gebruik van uw data leggen alle betrokken partijen gezamenlijk vast in het INDI-dataconvenant. Vanzelfsprekend zijn deze afspraken volledig in overeenstemming met de AVG. Eventuele bestaande afspraken over het delen van data binnen het merk worden in het convenant meegenomen.

U blijft altijd eigenaar van de (aangevulde) data die in uw klantendatabase staat. INDI voert audits uit om er zeker van te zijn dat haar leveranciers zich, voor het transporteren en schonen van data, houden aan de afspraken.

AVG
Eén van de speerpunten van de vereniging INDI is het geven van voorlichting inzake het naleven van de AVG. Zo zijn in 2017 en 2018 verschillende workshops gehouden met stakeholders met als onderwerp de nieuwe AVG.

Dealers, autobedrijven en importeurs gebruiken de eigen klantgegevens meer dan vroeger voor commerciële activiteiten. Dit heeft te maken met het feit dat adressen sinds maart 2007 niet meer vrij te koop zijn en met de betere beschikbare CRM-mogelijkheden. Daartegenover staat de verscherpte wetgeving die de overheid doorvoert inzake het gebruik van persoonsgegevens.

U vindt meer informatie in onderstaande brochures: een praktische vertaling van de belangrijkste verplichtingen opgenomen in de AVG.

Voorkeursformulier klantcontact & privacystatement
Als resultaat van de AVG-workshops hebben we gezamenlijk twee voorkeursformulieren ontwikkeld, namelijk een formulier voor klanten en prospects en een formulier voor klanten. Beide formulieren voldoen aan de relevante wet- en regelgeving en houden rekening met de belangen van betrokken partijen.

De formulieren kunnen dus als basis gebruikt worden door autobedrijven van alle merken.


Als u vragen heeft over de AVG of de toepassing ervan kunt u ons altijd bellen.