Succesvolle aftrap werkgroepen AVG

Op 1 november jl. hebben de eerste werkgroepsessies over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) plaatsgevonden. Ruim veertig vertegenwoordigers van dealer-holdings, importeurs, dealerverenigingen, brancheorganisaties en DMS leveranciers hebben zich een dag lang vastgebeten in de juridische en technische implicaties die de nieuwe wetgeving met zich meebrengt.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Met de komst van de AVG worden regels en verantwoordelijkheden aangescherpt. Als ieder merk, iedere dealer en iedere holding eigen interpretaties maakt, wordt het naast duurder ook moeilijker om gegevens uit te wisselen en te automatiseren. De werkgroepen zijn een initiatief van Vereniging INDI, RDC, BOVAG en RAI Vereniging, om met elkaar in de branche tot eenduidige meningsvorming en uitwerking te komen.

Tijdens de juridische werkgroep werden de juridische implicaties van de wetgeving besproken. Thema’s als gerechtvaardigd belang, recht van vergetelheid en het verkrijgen van de opt-in passeerden de revue. In het middagprogramma, waarin de technische uitvoering centraal stond, werd gesproken over zaken als de userinterface, de uitwisselstrandaard en de diverse bronnen voor permissies. Algemene boodschap: wacht niet af, maar ga proactief aan de slag. Start met de technische realisatie, maar behoud de flexibiliteit om gedurende de komende tijd veranderingen te kunnen doorvoeren.

Na een inspirerende dag, waarin naast plenaire sessies ook in groepsverband een procesdomein is opgepakt, staan nu een aantal deelsessies op de planning. In kleine groepen zullen thema’s als grondslagen, recht van betrokkenen en bewaartermijnen verder uitgewerkt worden. De resultaten hiervan zullen gepresenteerd worden tijdens de volgende juridische en operationele werkgroep-bijeenkomst die beide op 24 januari 2018 zullen plaatsvinden.