VCD tekent contract voor INDI 2.0

VCD Automotive BV heeft met INDI het contract getekend om een koppeling tussen INDI 2.0 en het DMS-systeem CarIT te maken, voor het updaten van cruciale klantdata. Door deze koppeling kunnen gebruikers van CarIT werken met de nieuwe, verbeterde versie van INDI. VCD was al leverancier van de eerdere versie van INDI. 

In 2017 is de nieuwe versie van INDI 2.0 uitgerold. Met alle grote DMS-leveranciers wordt opnieuw gekeken naar de mogelijkheden om hun DMS-systemen te koppelen aan het vernieuwde INDI-pakket. Eerder tekende Reynolds and Reynolds, CDK Global Nederland en incadea Nederland al het contract.

INDI 2.0 werkt met een nieuw gebruiksvriendelijk dashboard en ook de frequentie van updaten is groter. Zo kan er wekelijks, dagelijks en in de toekomst zelfs real-time geschoond worden. INDI 2.0 zorgt voor het automatisch verwerken van verhuizingen en autowisselingen, voor correcte schrijfwijze van namen, de juiste KvK-bedrijfsnamen en een koppeling met het overlijdensregister. INDI 2.0 is verder in staat om alle mogelijke door het betreffende merk geaccordeerde databases te ontkoppelen zoals “mijn”-omgevingen en alle soorten CRM-pakketten. INDI 2.0 vormt daarmee een onmisbare basis voor de toekomstgerichte dealer.

INDI organiseert al jaren samen met RDC, de aanbieder van de INDI-diensten, voor meer dan 800 dealervestigingen en 18 verschillende automerken het schonen en up-to-date houden van klantdata.


BMW Nederland en Wensink leveren nieuwe bestuursleden INDI

Tako de Jong en Jeroen Keler zijn gestart als nieuwe bestuursleden bij Vereniging INDI. Het INDI-bestuur is nu volledig en bestaat uit vier bestuursleden vanuit importeurs en vier bestuursleden vanuit dealerkant.

INDI organiseert al jaren samen met RDC, de aanbieder van de INDI-diensten, voor meer dan 800 dealervestigingen en 18 verschillende automerken het schonen en up-to-date houden van klantdata. In 2016 is hiervoor de nieuwe versie INDI 2.0 gelanceerd.

INDI wordt bestuurd door een vereniging. Het bestuur is opgebouwd vanuit pariteit BOVAG en RAI en bestaat uit vertegenwoordigers vanuit importeurs- en dealerorganisaties. Voorzitter Martin Huisman geeft aan: “Wij zijn als bestuur zeer verheugd met de toetreding van Jeroen Keler en Tako de Jong en zien door hun kennis en ervaring veel toegevoegde waarde voor in de toekomst.”

Tako de Jong, marketingdirecteur van Wensink Automotive B.V., heeft een jarenlange ervaring in de automotivebranche. Hij zit namens dealers in het INDI-bestuur.

Jeroen Keler, Manager CRM bij BMW Group Nederland, is al bijna 20 jaar werkzaam in de automotivebranche, waarvan de laatste 9 jaar in het vakgebied CRM.

“Het belang van juiste klantgegevens, voor zowel het bedrijf als de klant, zijn evident. Echter zorgt de huidige digitalisering van het klantcontact en het Europees wettelijk kader dat dit belang nog verder stijgt op menig directie-agenda”, aldus Jeroen Keler. “Op dit vlak heb ik veel ervaring, dat ik als bestuurslid inbreng. Daarnaast ben ik bij zowel Peugeot Nederland, als nu bij BMW Group Nederland actief betrokken bij de INDI-implementatie en gebruik.” Jeroen Keler zit namens importeurs in het INDI-bestuur.