Positieve resultaat onderzoek werking en toegang INDI-platform

Op verzoek van het INDI Bestuur is er door KPMG een assurance-onderzoek gedaan naar de interne maatregelen ter waarborging van de betrouwbaarheid van gegevensverwerking van INDI. Het resultaat van dit onderzoek is positief. RDC heeft aangetoond op alle punten te voldoen aan de vereisten.

Bij dit onderzoek is vooral gekeken naar de gebruikersregistratie, uitlevering, koppelingen met andere applicaties, export en back-upbeheer. Ook de analyse voor welke doeleinden RDC de INDI-data gebruikt of kan gebruiken, valt onder dit onderzoek.

Uit het onderzoek is gebleken dat het INDI-platform veilig is en dat er afdoende processen en procedures zijn om deze veiligheid nu en in de toekomst te kunnen garanderen. Dit betekent overigens niet dat dit door de vereniging INDI niet meer gecontroleerd wordt. Vereniging INDI zal frequent deze audit door KPMG laten herhalen.


Seminar Permissies @ Privacy op 3 juli 2017

P@P Seminar
(Permissie en Privacy)

Locatie:                RAI Vereniging, Amsterdam

Voor:                    Dealerverenigingen, holdings, importeurs en DMS-leveranciers

Data:                     maandagmiddag 3 juli 2017

Introductie

De nieuwe privacywetgeving geeft de plicht om opnieuw de processen te bekijken. Heeft u de juiste toestemming van de klant verkregen om de gewenste communicatie te kunnen doen? Hoe verkrijgt u de juiste toestemming, hoe is de onderlinge uitwisseling van data geregeld, zowel juridisch als technisch als fysiek. Tot slot, nu geeft een klant aan zijn communicatietoestemming te willen veranderen, hoe gaat u hier mee om? Relevante vragen op een zoveel mogelijk operationeel niveau, waar partijen wat over te vertellen hebben, echter, waar we ook graag met elkaar over van gedachten willen wisselen. Een belangrijk punt van aandacht wordt gevormd door de nieuwe Europese Algemene Verordening Privacybescherming (AVG), die medio 2018 van kracht wordt. Mede om die reden organiseren wij deze bijeenkomst in samenwerking met de Bond van Adverteerders (BVA), waar een aantal van de merkorganisaties bij is aangesloten. De BVA besteedt veel aandacht aan de gevolgen van de AVG, die ook voor u relevant zijn.

Programma

12:30                  Ontvangst met lunch

13:00                  Opening seminar – Martin Huisman (voorzitter Vereniging INDI)

13.05                  Wetgeving en consequenties (BVA)

13.45                  Toestemming van de consument, permissies (BOVAG) (Simone Diemel)

14.30                  Pauze

15.00                  Marketing en data binnen merkorganisaties (vrije discussie o.l.v. René Stolp, RDC)

15.30                  Uitwisselen van permissies en praktische verwerking (Lucas van Rijen, RDC)

16.00                  Borrel

16.30                  Einde

Vragen

Mocht u vooraf vragen willen insturen, dan vernemen wij die graag per mail: marjanhelmhout@johnsonfactory.nl


Koppeling tussen I’Car en INDI 2.0

ITmotive heeft met INDI het contract getekend voor de koppeling met INDI 2.0. Het DMS-systeem I’Car van ITmotive wordt gekoppeld met INDI 2.0 voor het updaten van klantdata. Door deze koppeling kunnen gebruikers van ITmotive werken met de vernieuwde versie van INDI.

In 2017 is de nieuwe versie van INDI 2.0 uitgerold. Met alle grote DMS-leveranciers wordt opnieuw gekeken naar de mogelijkheden om hun DMS-systemen te koppelen aan het vernieuwde INDI-pakket. Eerder tekende Reynolds and Reynolds, CDK Global Nederland, incadea Nederland en VCD Automotive BV al het contract.

INDI 2.0 werkt met een nieuw gebruiksvriendelijk dashboard en ook de frequentie van updaten is groter. Zo kan er wekelijks, dagelijks en in de toekomst zelfs real-time geschoond worden. INDI 2.0 zorgt voor het automatisch verwerken van verhuizingen en autowisselingen, voor correcte schrijfwijze van namen, de juiste KvK-bedrijfsnamen en een koppeling met het overlijdensregister. INDI 2.0 is verder in staat om alle mogelijke door het betreffende merk geaccordeerde databases te ontkoppelen zoals “mijn”-omgevingen en alle soorten CRM-pakketten. INDI 2.0 vormt daarmee een onmisbare basis voor de toekomstgerichte dealer.

INDI organiseert al jaren samen met RDC, de aanbieder van de INDI-diensten, voor meer dan 800 dealervestigingen en 18 verschillende automerken het schonen en up-to-date houden van klantdata.

 


VCD tekent contract voor INDI 2.0

VCD Automotive BV heeft met INDI het contract getekend om een koppeling tussen INDI 2.0 en het DMS-systeem CarIT te maken, voor het updaten van cruciale klantdata. Door deze koppeling kunnen gebruikers van CarIT werken met de nieuwe, verbeterde versie van INDI. VCD was al leverancier van de eerdere versie van INDI. 

In 2017 is de nieuwe versie van INDI 2.0 uitgerold. Met alle grote DMS-leveranciers wordt opnieuw gekeken naar de mogelijkheden om hun DMS-systemen te koppelen aan het vernieuwde INDI-pakket. Eerder tekende Reynolds and Reynolds, CDK Global Nederland en incadea Nederland al het contract.

INDI 2.0 werkt met een nieuw gebruiksvriendelijk dashboard en ook de frequentie van updaten is groter. Zo kan er wekelijks, dagelijks en in de toekomst zelfs real-time geschoond worden. INDI 2.0 zorgt voor het automatisch verwerken van verhuizingen en autowisselingen, voor correcte schrijfwijze van namen, de juiste KvK-bedrijfsnamen en een koppeling met het overlijdensregister. INDI 2.0 is verder in staat om alle mogelijke door het betreffende merk geaccordeerde databases te ontkoppelen zoals “mijn”-omgevingen en alle soorten CRM-pakketten. INDI 2.0 vormt daarmee een onmisbare basis voor de toekomstgerichte dealer.

INDI organiseert al jaren samen met RDC, de aanbieder van de INDI-diensten, voor meer dan 800 dealervestigingen en 18 verschillende automerken het schonen en up-to-date houden van klantdata.


BMW Nederland en Wensink leveren nieuwe bestuursleden INDI

Tako de Jong en Jeroen Keler zijn gestart als nieuwe bestuursleden bij Vereniging INDI. Het INDI-bestuur is nu volledig en bestaat uit vier bestuursleden vanuit importeurs en vier bestuursleden vanuit dealerkant.

INDI organiseert al jaren samen met RDC, de aanbieder van de INDI-diensten, voor meer dan 800 dealervestigingen en 18 verschillende automerken het schonen en up-to-date houden van klantdata. In 2016 is hiervoor de nieuwe versie INDI 2.0 gelanceerd.

INDI wordt bestuurd door een vereniging. Het bestuur is opgebouwd vanuit pariteit BOVAG en RAI en bestaat uit vertegenwoordigers vanuit importeurs- en dealerorganisaties. Voorzitter Martin Huisman geeft aan: “Wij zijn als bestuur zeer verheugd met de toetreding van Jeroen Keler en Tako de Jong en zien door hun kennis en ervaring veel toegevoegde waarde voor in de toekomst.”

Tako de Jong, marketingdirecteur van Wensink Automotive B.V., heeft een jarenlange ervaring in de automotivebranche. Hij zit namens dealers in het INDI-bestuur.

Jeroen Keler, Manager CRM bij BMW Group Nederland, is al bijna 20 jaar werkzaam in de automotivebranche, waarvan de laatste 9 jaar in het vakgebied CRM.

“Het belang van juiste klantgegevens, voor zowel het bedrijf als de klant, zijn evident. Echter zorgt de huidige digitalisering van het klantcontact en het Europees wettelijk kader dat dit belang nog verder stijgt op menig directie-agenda”, aldus Jeroen Keler. “Op dit vlak heb ik veel ervaring, dat ik als bestuurslid inbreng. Daarnaast ben ik bij zowel Peugeot Nederland, als nu bij BMW Group Nederland actief betrokken bij de INDI-implementatie en gebruik.” Jeroen Keler zit namens importeurs in het INDI-bestuur.


INDI 2.0 “Live” op iDay

INDI 2.0 is vandaag op de iDay ‘live’ gegaan. INDI 2.0 bevat de nieuwste techniek en databronnen op het gebied van het schonen van klantdata en is compliant met de nieuwe privacyregels van 2018. In 2017 wordt INDI 2.0 uitgerold over de meer dan 800 dealerbedrijven die INDI gebruiken.

Het aankoopproces van klanten verandert drastisch. De digitalisering van de consument, door gebruik van social media en internet, heeft effect op alle bedrijfsprocessen binnen de automotive. Het steeds sneller weten wie je klanten zijn is cruciaal in deze dynamische omgeving. En dus is het organiseren van een schone database een key-succesfactor voor succesvolle bedrijfsvoering.

INDI organiseert al jaren samen met RDC, de aanbieder van de INDI-diensten, voor meer dan 800 dealervestigingen en 18 verschillende automerken het schonen en up-to-date houden van klantdata. Dit succesvolle platform is nu drastisch vernieuwd. Naast de nieuwste technieken zijn ook extra bronnen toegevoegd. Zo is het overlijdensregister gekoppeld en kunnen de eigen omgevingen van importeurs makkelijk worden geschoond. Verder is INDI 2.0 nu al compliant met de nieuwe privacyregulering die in 2018 van kracht wordt. INDI houdt bijvoorbeeld rekening met de permissies die klanten geven aan de manier waarop zij benaderd willen worden.

Martin Huisman, voorzitter van de Vereniging INDI: “Samen met onze partner RDC hebben we veel werk verzet. INDI 2.0 geeft onze deelnemers de gelegenheid om een grote volgende stap te maken in de klantdata-infrastructuur. Dit helpt hen verder in de snelle ontwikkelingen op het gebied van klantcontact en marketing. Het is goed te zien dat dit samenwerkingsverband, mogelijk gemaakt door BOVAG en RAI, werkt én succesvol is. En dat is maar goed ook, want we blijven ontwikkelen”.