Positieve resultaat onderzoek werking en toegang INDI-platform

Op verzoek van het INDI Bestuur is er door KPMG een assurance-onderzoek gedaan naar de interne maatregelen ter waarborging van de betrouwbaarheid van gegevensverwerking van INDI. Het resultaat van dit onderzoek is positief. RDC heeft aangetoond op alle punten te voldoen aan de vereisten.

Bij dit onderzoek is vooral gekeken naar de gebruikersregistratie, uitlevering, koppelingen met andere applicaties, export en back-upbeheer. Ook de analyse voor welke doeleinden RDC de INDI-data gebruikt of kan gebruiken, valt onder dit onderzoek.

Uit het onderzoek is gebleken dat het INDI-platform veilig is en dat er afdoende processen en procedures zijn om deze veiligheid nu en in de toekomst te kunnen garanderen. Dit betekent overigens niet dat dit door de vereniging INDI niet meer gecontroleerd wordt. Vereniging INDI zal frequent deze audit door KPMG laten herhalen.