INDI Seminar Privacy & Permissie: standaardisering voor de branche gewenst

In mei 2018 gaat de nieuwe Europese Algemene Verordening Privacybescherming (AVG) van kracht. Wat betekent dit voor de keten? Hoe gaan we om met privacy binnen onze branche? Op maandag 3 juli hebben we de gevolgen én de opties besproken bij RAI te Amsterdam, tijdens het INDI seminar over Privacy en permissie.

Voor ruim zeventig aanwezigen vanuit dealerverenigingen, holdings, importeurs en DMS-leveranciers, heeft Richard van Schaik van DLA Piper de belangrijkste wijzigingen toegelicht. Hij heeft onder andere uitgebreid stilgestaan bij de belangrijkste grondslagen van gegevensverwerking, de rechten van betrokkenen, de functionaris gegevensbescherming en wat te doen bij een data breach.

Vervolgens heeft Simone Diemel van BOVAG toegelicht hoe zij een privacy- en toestemmingsformulier hebben ontwikkeld voor de branche om zich voor bereiden op de veranderende wetgeving.

René Stolp en Lucas van Rijen hebben in het tweede gedeelte van het seminar toegelicht hoe wij hier als branche mee om kunnen gaan en hebben de eerste stappen naar standaardisering voor de branche besproken met de aanwezigen.

Als resultaat van het seminar zijn we direct aan de slag gegaan met de verschillende partijen om te kijken naar hoe we standaardisering kunnen bewerkstellingen voor de branche, zodat alle partijen in mei 2018 gereed zijn voor de nieuwe wetgeving. Al met al een zeer leerzaam en interactief seminar om ons voor te bereiden op de nieuwe wetgeving.