INDI – standard ‘meervoudige permissiestructuur’

Een meervoudige permissiestructuur is het vragen van toestemming per medium en per type informatie. Omdat het regulier DMS-systeem geen meervoudige permissiestructuur kent en om een eenduidige inrichting te bevorderen, heeft de Vereniging INDI een INDI-standard ontwikkeld. Deze INDI-standard zal deel uitmaken van de INDI 2.0 certificatie-eisen voor DMS-systemen.

Permissie is de toestemming van de klant op welke manier hij of zij benaderd wil en mag worden. Consumenten hebben steeds meer de behoefte om hun informatievoorziening te organiseren. In een aantal gevallen geeft een klant aan geen informatie meer te willen ontvangen (Recht van Verzet). Dit dient door het dealerbedrijf als zodanig gerespecteerd te worden. De klant wordt hierin beschermd en ondersteund door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Als een klant de door hem gewenste restricties niet gedifferentieerd kan weergeven, dan verliest het merk-dealerbedrijf alle kans om op andere, wel gewenste, momenten contact met hem of haar op te nemen.
Vanuit INDI wordt gewerkt met klantenbestanden en is de afbakening belangrijk! De contactgegevens zijn reeds bekend door de contractuele relatie en op de juiste manier, conform de Wbp, verkregen.
De permissiestructuur regelt de manier waarop de klant gegevens “uit” kan zetten.
Vanuit de praktijk is de permissiestructuur opgebouwd en getoetst door de Functioneel Beheergroep van Vereniging INDI. Daarna is deze besproken en bekrachtigd door het bestuur van INDI.


Reynolds and Reynolds tekenen contract INDI 2.0

INDI 2.0 is na jaren ontwikkeling nu definitief in de eindfase. Reynolds and Reynolds hebben onlangs ook het contract voor INDI 2.0 getekend.
INDI is het succesvolle branche-initiatief om de database van de dealer up-to-date te houden. Meer dan 800 dealervestigingen zijn aangesloten op INDI. Een schone database is erg belangrijk voor alle interne processen en marketingactiviteiten. Iets wat in dit digitale tijdperk cruciaal is voor het benaderen en behouden van klanten. Om een goed werkende koppeling te kunnen garanderen werkt INDI met certificeringen. De belangrijkste DMS-systemen zijn allemaal gecertificeerd voor INDI 1.0. De stap naar INDI 2.0 is een flinke ontwikkeling. Reynolds and Reynolds zijn naast CDK Global Nederland en incadea Nederland de eerste leveranciers die deze stap naar de toekomst maken.

INDI 2.0 werkt met een nieuw gebruiksvriendelijk dashboard en ook de frequentie van updaten is groter. Zo kan er wekelijks, dagelijks en in de toekomst zelfs real-time geschoond worden. INDI 2.0 zorgt voor het automatisch verwerken van verhuizingen en autowisselingen, voor correcte schrijfwijze van namen, de juiste KvK-bedrijfsnamen en een koppeling met het overlijdensregister. INDI 2.0 is verder in staat om alle mogelijke door het betreffende merk geaccordeerde databases te ontkoppelen zoals “mijn”-omgevingen en alle soorten CRM-pakketten. INDI 2.0 vormt daarmee een onmisbare basis voor de toekomstgerichte dealer.