INDI controleert de gegevens op basis van de reeds opgebouwde historie.