AVG Automotive Bewaartermijnenstructuur

In deze bijdrage beschrijven we hoe in de automotivesector met bewaartermijnen omgegaan kan worden. Deze bewaartermijnen zijn niet afhankelijk van de vorm (digitaal vs. hardcopy) of de middelen (systemen/ applicaties/documenten etc.) die gebruikt worden bij het verwerken/bewaren van de persoonsgegevens. Onderwerpen die behandeld worden zijn winback, vaststellen van de bewaartermijn en de verwerking van persoonsgegevens in de winbackperiode.

Deze bijdrage is tot stand gekomen vanuit de AVG-werkgroepen die door Vereniging INDI zijn georganiseerd.

Klik hier voor het downloaden van AVG Automotive Bewaartermijnenstructuur